Sparbanken i samhället

En sparbank är en bank som ger tillbaka delar av vinsten, som genom åren stöttat tusentals verksamheter inom barn-och ungdomsidrott, kultur, skola och näringsliv. En sparbank har inga enskilda aktieägare som kräver utdelning och betalar inte ut några bonusar. Ända sedan sparbanksrörelsen startade för över 200 år sedan har tanken varit densamma: att hjälpa människor att förverkliga idéer och att utveckla samhället där banken är verksam. Vill du ta del av vinsten genom att söka stipendium eller bidrag, kontakta din lokala sparbank eller sparbanksstiftelse.

Exempel på vad en sparbanks vinst kan gå till:

Barn och ungdom

Sparbankerna har sedan länge stöttat och initierat olika aktiviteter som engagerar och hjälper unga. Förutom att ett flertal banker arrangerar ”Barnspardagar” för att uppmuntra och synliggöra sparande, stöttar sparbanker olika barn- och ungdomsprojekt som till exempel antidrogprojekt för att försena tonåringars alkoholdebut. 

Läs mer om hur sparbankerna stöttar barn och unga

Barn- och ungdomsidrott

Idrottsstipendium för ideella ledare, en idrottsanläggning eller en sportpark som ger barn och unga en chans till aktiva och roliga fritidsaktiviteter. Det är en del av sparbankers satsningar i att skapa en ökad attraktivitet för orten att leva och bo i. Och, oavsett idrott eller aktivitet vill sparbanker uppmuntra till ökat välbefinnande och självförtroende hos unga.

Läs mer om sparbankers olika idrottssatsningar

Skola

Kunskap är viktigt för att skapa ett samhälle som lever, växer och utvecklas. Sparbankerna runt om i Sverige erbjuder utbildningar i privatekonomi och satsar på att stärka nya pedagogiska grepp inom skolan. Genom forskning kring företagande och kunskapsutbyte mellan entreprenörer stödjer sparbanker lokala företag att växa och utvecklas. Bra skolor och ett spirande näringsliv som ger jobbmöjligheter bidrar till att skapa orter där människor kan trivas och skapa en framtid.

Läs mer sparbankers satsningar på skolan

Näringsliv

I olika delar av landet har sparbanker tagit initiativ för att ge människor en möjlighet att utveckla sina affärsidéer och låta idéer som skapar växtkraft och utveckling i bygden växa. Sparbanker arrangerar själv och tillsammans med andra inspirationsträffar för företag, näringslivsdagar i syfte att vitalisera det lokala näringslivet. Ung Företagsamhet där unga får prova att driva företag under ett år är en annan satsning som de allra flesta sparbanker stödjer.

Läs om hur sparbanker främjar näringslivet

Kultur

Kultur skapar en levande och attraktiv bygd för såväl boende, näringsliv och besökare. Sparbanker runt om i landet bidrar till ett rikt kulturliv på olika sätt. Bland annat genom att bli sponsor till en lokal teater eller anordna konstutställningar på bankkontoret. Ett rikt kulturliv bidrar till att människor etablerar sig, stannar kvar och framförallt trivs på orten där sparbanken finns.

Läs om sparbankers olika kultursatsningar

 

 

 

Senast uppdaterad: 
2019-09-09