Kontakt

Post: Sparbankernas Ägareförening, c/o Sparbankernas Riksförbund, Box 16249, 103 24 STOCKHOLM

 

Lennart Haglund
Ordförande
mobil: 070 557 51 29
lennart.haglund@sparbanksstiftelsenfof.se

Dag Nordström
Verkställande tjänsteman
mobil 076 84 77 101
dag.nordstrom@sparbankerna.se

Senast uppdaterad: 
2019-01-23