Publikationer från sparbankerna och Riksförbundet

Sparbanker har funnits i Sverige sedan 1820, de finns och verkar på små och medelstora orter runt om i landet. Vill du läsa mer om vad sparbankerna gör idag och har gjort genom åren, titta på listan med böcker på Sparbankslitteratur. Många av skrifterna går att beställa direkt från oss.

Våra medlemsbankers årsredovisningarvåra publikationer läggs upp kontinuerligt. Loggar du in kan du även läsa jämförelserapporter kvartalsvis.

 

 

Senast uppdaterad: 
2019-09-19