Sparbankerna har lämnat remissyttrande: Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter FI Dnr 17-9236

Förbundet är inte avvisande till idén om skuldkvot, som ett sätt att stävja hushållens skuldsättning och motverka risker för samhället, även om problemen har sin huvudsakliga grund i det extremt låga ränteläget. Förbundet anser emellertid att förslaget till regler om skärpt amorteringskrav bör...

”Oanade möjligheter” – initiativ som ska inspirera fler in i den digitala världen

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och har blivit en naturlig del i vår vardag. Ett område som en del anser vara svårt och krångligt är digitala banktjänster. I dag står nästan 1 miljon människor i Sverige utanför centrala digitala tjänster. Svenska Bankföreningen och Sparbankernas...

Sidor