Sparbankernas historia

För över 200 år sedan skedde en förändring i den europeiska bankvärlden. Då fick den skotska kyrkoherden, vid namn Henry Duncan, en ny idé: att vem som helst, när som helst skulle få sätta in hur små belopp som helst. Och, bankens vinst skulle återinvesteras i bygden. Fram till 1810 hade banker varit till för rika män, men i Duncans bank, en sparbank, fick alla sätta in pengar. Han ville hjälpa fattiga att spara sig ur fattigdomen.

I Sverige bildades den första sparbanken i Göteborg, år 1820, och därefter växte antalet sparbanker snabbt. Att Sparbanksrörelsen fick en sådan framgång under 1800-talet berodde på bankens grundidé: att fattigvårdsbehoven skulle kunna minskas i framtiden, om de mindre bemedlade fick möjlighet att regelbundet spara och få ränta på sitt sparande. En av sparbankernas styrka var det engagemang som många socialt intresserade personer visade. Köpmän, landshövdingar, grosshandlare och tusentals andra deltog i sparbanksbildandet och stöttade det sparfrämjande syftet.

Mycket har hänt sedan 1800-talet, men sparbanksidén lever vidare, än idag – att hjälpa människor att förverkliga sina idéer genom en sund privatekonomi, stimulera till sparande och se till att bankens pengar kommer till nytta för orten och därmed bidra till lokalsamhällets utveckling.

Senast uppdaterad: 
2018-09-10