Styrelse Sparbankernas Ägareförening

Lennart Haglund

Ordförande
Född: 1947
Invald år: 2008
Befattning: Ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Hedersordförande i Sparbanken Skåne AB.
Bankerfarenhet: Skånska banken 5 år, Landkrona Sparbank 5 år, Marknadschef, Färs & Frosta Sparbank, vice vd och vd  i 25 år och Styrelseordförande i 15 år, Swedbank, vice vd och Regionchef för Öresundsregionen i 7 år, Vice ordförande Swedbank Luxemburg i 3 år.
Bakgrund: Högre bankkursen för affärsbankerna, IFL företagsutbildning, Studier i ekonomi och juridik.

Gunnar Tidemand

Vice ordförande
Född: 1947
Invald år: 2017
Befattning: Styrelsens ordförande, Westra Wermlands Sparbank
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund: Fil kand
Andra uppdrag: Ordförande Transitio AB, ledamot Strukturfondspartnerskapet Värmland-Dalarna-Gävleborgs län.

Per Borgvall

Styrelseledamot
Född: 1958
Invald år: 2019
Befattning: Vice ordförande Sparbanken Alingsås
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund: Magisterexamen, Civilingenjör, Chalmers
Andra uppdrag: Ordförande WA Wallvision AB.

Jan Jonsson

Styrelseledamot
Född: 1955
Invald år: 2019
Befattning: Ordförande Sparbanken Nord
Bankerfarenhet: Sparbanken Nord styrelse samt Dina försäkringar Nords styrelse
Bakgrund: Civilingenjör och teknisk doktor
Andra uppdrag: Ordförande i Icemakers AB, ordförande i IVAB, ordförande i Jobbhälsan i norr AB, ordförande i MedMike AB och Vice ordförande i YouCall AB

Birgitta Johansson Hedberg

Styrelseledamot
Född: 1947
Invald år: 2017
Befattning: Styrelsens ordförande, Sörmlands Sparbank
Bankerfarenhet: Tidigare styrelseledamot Föreningsbanken och styrelseledamot och vd Föreningssparbanken (Swedbank), tidigare styrelseledamot och vice ordförande Finansinspektionen
Bakgrund: Fil kand, psykologexamen
Andra uppdrag: Styrelseledamot Vitec Software Group och Hedberg Ekologkonsult AB

Lennart Johansson

Styrelseledamot
Född: 1959
Invald år: 2015
Befattning: Ordförande Sparbanken i Lidköping sedan 2013.
Bankerfarenhet: Ledamot Sparbanken Lidköping 2000-2013.
Bakgrund: Ekonomisk utbildning på gymnasienivå och på högskolenivå, Styrelseutbildningar i Almis regi, Utbildningar i IFL’s regi, utveckla ditt företag och utvecklingsprogram för utvecklingsföretag, Högskoleutbildning avsett för Styrelseledamöter i Sparbanker ”Styrning och reglering av banker”
Andra uppdrag: Egenföretagare sedan 1986.

Lennart Pehrsson

Styrelseledamot
Född: 1960
Invald år: 2019
Befattning: Styrelseledamot Sparbanken Skaraborg sedan 2011
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund: Civilekonom
Andra uppdrag: Ordförande Hüllert Maskin AB, ordförande Korsbol Invest AB, ordförande Sollebrunns Betongelement AB, ordförande Vara energi ek. för. Styrelsesuppleant Beskraft AB och BJ Fastigheter i Stenungsund AB. Ledamot och ägare Calip Fastighets AB, Inec AB och Inec Sverige AB.

Joakim Petersson

Styrelseledamot
Född: 1972
Invald år: 2019
Befattning: Ordförande Varbergs Sparbank
Bankerfarenhet: Se ovan
Bakgrund: Civilekonom
Andra uppdrag: Vice vd Gekås Ullared AB, styrelseledamot Däck 365,
och ordförande CR Cargo International AB.

Dag Nordström

Verkställande tjänsteman 
 

 

Presidium
Lennart Haglund
Gunnar Tideman
Dag Nordström

Senast uppdaterad: 
2019-09-03