Lekebergs Sparbank

Sedan 1903 har Lekebergs Sparbank verkat i Västernärke som en egen och självständig bank. 
 

Grundat: 
1903